Kursusaktivitet

Vi afholder hvert år i januar eller februar et antal dagkurser, som behandler de problemstillinger der er, når man arbejder med gamle bygninger. Disse kurser henvender sig til murere, arkitekter, ingeniører og almindelige mennesker, som interesserer sig for emnet.

Opmuring og overfladebehandling med kalkbaserede produkter kræver, for opnåelse af et godt resultat, at man er bekendt med kravene til fx:

  • Blandingsforhold
  • Bundens beskaffenhed
  • Arbejdsmetoder i udførelse
  • Tidspunkter for udførelsen

Det er blandt andet disse emner vi vil komme ind på, på vores dagkurser.  


Har du brug for nærmere oplysninger om vores kursusaktiviteter, er du selvfølgelig meget velkommen til at tage kontakt til os. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursus afholdt i Den Gamle By - 28. marts 2017

Masterclass for arkitekter, ingeniører, murere m. fl.

Kurset henvender sig til den del af byggebranchen, der beskæftiger sig med kalkbaserede materialer; kalkmørtel, hydraulisk kalkmørtel, kalkmælk, kalkvand, sandkalk og finpuds.

Teorien bag de forskellige materialer gennemgås. Endvidere fortælles der hvilke principper der er gældende når der skal vælges materialer, samt hvordan materialeforbruget bestemmes.

Undervisere:
Rasmus K. Jørgensen, KALK A/S
Hans Holmstrøm, KALK A/S
Bjarke Palm Nielsen, KALK A/S
Holger Schultz, Cortex Facaderens ApS                

Kursusdage: 
Tirsdag d. 28. marts  2017 (Den Gamle By, Aarhus—Hobrohuset)

Pris:           
Kursets pris er kr. 2.995,- ekskl. moms for første tilmeldte og kr. 2.795,- ekskl. moms for efterfølgende deltagere fra samme virksomhed, ved samtidig tilmelding og betaling. Beløbene er inkl. fuld forplejning.

Tilmeld dig til vores kursus her

Læs mere om vores aktuelle kursus her

Go to top