Gode råd til valg af mørtel

Til langt de fleste opmuringsopgaver skal du anvende vores Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475. Den består af kulekalk (K – Hydrat tørkalk), som giver den fleksible trækstyrke, Rødvig Jurakalk (Kh- Hydraulisk tørkalk), som primært giver trykstyrken, og Kronhøj Mørtelsand.

Vi kan også levere denne mørteltype indfarvet. For at sikre at den har en ensartet indfarvning, leverer vi den som en 2-komponent mørtel, hvor kulekalk komponenten vil være en vådmørtel. Farvepigmentet vil være opløst i denne våde mørtelkomponent, og du tilsætter så blot den tørre Juramørtel komponent uden farve, når du oprører mørtlen i tvangsblanderen, umiddelbart inden du skal bruge den.

Skal du opføre et murværk, som vil blive hårdt udsat for vejr og vind og/eller andre stærke påvirkninger, som fx sokler eller skorstene, skal murværket være stærkere og du skal anvende en mere trykstærk mørtel. Her vil vores rene Rødvig Juramørtel Kh 100/400 være optimal. Den kan du også anvende til at lægge granitsten og teglfliser.

Både KKh 20/80/475 og Kh 100/400 er godkendt til opmuring.

Vores rene kulekalksmørtler er ikke stærke nok til opmuring af nybyggeri, hvor der er høje krav til trykstyrken. De bliver anvendt til renovering og udbygning af ældre huse, som oprindeligt et opført med denne smidige og trækstærke mørtel. Vi kan levere den både som en tørmørtel – Rødvig Kulekalksmørtel K 100/750, og som en vådmørtel  – enten Rødvig Kulekalk iblandet mørtelsand eller som en læskemørtel.

Lægning af tegltag er en helt speciel opmuringsopgave, hvor du skal anvende 3 forskellige mørtler: Først skal du anvende den stærke Rødvig Juramørtel 100/400 til at lave et upkast på bagkanten af teglstenen. Til selve påmuringen af teglstenen skal du anvende den normale opmuringsmørtel, Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475. Og endelig skal du til understrygning af tegltaget anvende en meget fleksibel mørtel, som består af lige dele kulekalk og jurakalk-mørtel (KKh 50/50/575). Det sikrer at tegltaget kan arbejde med huset, uden at mørtlen falder af og taget bliver utæt.

Go to top