Verdens første Cradle to Cradle certificerede leverandør af kalkprodukter

Vi vil være med til at ændre og udvikle den smid-væk-kultur, som den nuværende byggeindustri er præget af. Vi har derfor øget vores fokus på bæredygtighed og taget skridtet videre, og er i fuld gang med en C2C certificering af hele vores produktsortiment. Med en certificering vil vi kunne dokumentere, at vores produkter er 100% rene. De vil med andre ord være fri for miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som er et stort problem i de senere årtiers byggebranche. Vores produkter vil kunne føres direkte tilbage til naturens kredsløb, og vil dermed kunne genanvendes i fremtidige byggerier. På den måde vil vi være med til at fremtidssikre vores murede byggerier og skabe en bæredygtig byggekultur. Vores vision er, at vi som den første mørtelfabrik i verden får vores produkter certificeret under miljøsystemet C2C. 

Da vores produkter er baseret på kalk, hvilket er et rent råstof, så indgår de allerede i et biologisk kredsløb, hvor komponenterne kan nedbrydes og føres tilbage til naturen. Vores mål er, at vores teknologiske komponenter også skal indgå i en cyklus, hvor produkterne kan renoveres, genanvendes og forbedres, så de kan indgå i nye produkter. På den måde er der ikke behov for at indvinde så meget af kalken i undergrunden, og samtidig vil vi spare energi til produktion og transport af nye produkter. Vi har en vision om, at vi i år 2030 har lukket dette ressourcekredsløb, og at alle de produkter der indgår i et muret byggeri, dermed kan genanvendes. På den måde bliver de knappe ressourcer en del af en potentiel uendelig cyklus, hvor råstofferne bevarer kvaliteten og skaber værdi langt ud over det enkelte produkts levetid. 

Ved en C2C certificering af vores produkter sætter vi ydereligere fokus på åbenheden omkring indholdet i vores produkter. Certificeringen vil altså gøre det lettere for restaureringsarbejdet i form af øget dokumentation af produkternes kvalitet og egenskaber. Selve byggematerialerne rummer en historie og bliver ligesom bygningerne kulturbærere, når de genanvendes – enten i den eksisterende bygning eller i en ny, som igennem materialerne får tilført en kulturel værdi. Du vil altså få en ekstra garanti for, at du med KALKs produkter kan medvirke til at bevare og videreføre kulturarven inden for byggeriet.