Tilberedning af mørtler

I 1987 begyndte vi som noget nyt at blande færdige kalkmørtler til flere store byggesager efter opskrift og forudgående laboratorieundersøgelse på Murværkscentret. Vi kan absolut også anbefale, at mørtlerne blandes på pladserne, idet vi mener, at det er vigtigt, at håndværkerne bliver kendt med de forskellige blandingsmetoder og samtidig kender råprodukterne til de mørtler, der arbejdes med.

Kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel

I det følgende skal omtales 6 mørteltyper, som der er indhentet gode erfaringer med. De er her benævnt type: I, II, III, IV, V og VI.

Bemærk at der for så vidt angår rummål anvendes blandingsforhold gældende for vores Skandinavisk Jurakalk; idet kalkens massefylde har betydning for blanding efter denne metode:

1½:3 (Kh 100/400 – Type III)

2:1½:9 (KKh 50/50/575 – Type IV)

1:1½:6 (KKh 35/65/500 – Type V)

1:3:9 (KKh 20/80/475 – Type VI)

Forbrug

En god tommelfingerregel til beregning af forbrug af mørtel i vægtmål er at gange antallet af kvadratmeter overflade med lagtykkelsen i millimeter med 1,6 kg. Altså: m2 x mm x 1,6= kg

Ved gennemgribende vedligeholdelsesarbejder, specielt bevaringsværdige og fredede bygninger, tilrådes det at have en tekniker med i opgaven, der er fortrolig med den slags arbejde. For så vidt angår kirker henvises til ”Bekendstgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde”, samt ”Kongelig anordning nr. 136 af 11. april 1953 om vedligeholdelse af og tilsyn med kirkebygninger m.v.”. Yderligere oplysninger kan findes på www.retsinformation.dk eller ved henvendelse til Nationalmuseet.