Tagarbejde

Tagsten som skal påmures

Undersiden vaskes, hvorefter stenene druknes til de er gennemvædet. Derefter tages de op, og når vandet begynder at forsvinde fra overfladen, udkastes undersiden med en ren hydraulisk kalkmørtel, hvorefter de henstilles i skygge i mindst 1 uge.

Blandingsforslag
1½ del Skandinavisk Jurakalk: 3 dele Kronhøj Mørtelsand (Kh 100/400).

Påmuring

Påmuringen må ikke ske ved for kraftig udtørring eller for tæt på nattefrost. Påmuringsteglene druknes igen, og de tegl, som støder op til der hvor læggemørtelen hviler, vandes også godt. Hvis vejret bliver meget solrigt, eller der blæser tør luft, må man lægge våde sække over arbejdsstedet.

Blandingsforslag
1 del Rødvig Kulekalk: 3 dele Skandinavisk Jurakalk: 9 dele Kronhøj Mørtelsand (KKh 20/80/475). Mørtlen oprøres, efterhånden som den skal bruges i tvangsblander i 20 min.

Udvendig forskelling

Fladerne fugtes, og der skal tages højde for solen, vinden og frosten.

Blandingsforslag
1 del Rødvig Kulekalk: 1½ del Skandinavisk Jurakalk: 6 dele Kronhøj Mørtelsand (KKh 35/65/500).

Understrygning

Understrygning af tegltage udføres med det bedste resultat, lige efter en god regnvejrsdag eller regnbyge, og mens det stadigvæk er overskyet. En for hurtig udtørring må undgås.

Blandingsforslag
2 dele Rødvig Kulekalk: 1½ del Skandinavisk Jurakalk: 9 dele Kronhøj Mørtelsand (KKh 50/50/575) med iblanding af fæhår (se vejledning for fæhår).