Sandkalkbehandling

Tilberedning af sandkalk på pladsen

Der fremskaffes et passende antal spande vellagret Rødvig kulekalk, et passende antal spande kalkvand samt et passende antal poser med Kronhøj mørtelsand i den fraktion man ønsker.

Til fremstilling af sandkalk blandes

4 dele kalkdej
1 del kvartssand
3 dele kalkvand.

Blandingen omrøres grundigt i en balje med fx en boremaskine, påsat piskeris. Sandkalken bør tilberedes i god tid før brug og opbevares i plastikspande med tætsluttende låg, for at undgå luftens adgang, idet luft vil igangsætte hærdning på oversiden i form af en hurtig dannet hinde af kalkkrystaller CaCO3. Omrøring af sandkalk med farve, foretages på samme måde som med kalkmælk. Se venligst dette afsnit.

Arbejdsudførelse

Bruges hvor der ønskes en bedre bund for efterfølgende kalkbehandling, eller som forbehandling på en vanskelig bund, hvor kalken har svært ved at holde f.eks. en bund af kalkcementmørtler. Sandkalk kan også bruges som afsluttende behandling - med og uden farve.

Forbehandling

Facaderne renses for mørtelstænk eller lignende, uden brug af syre.

Forvanding

Forvanding af bund foretages med slange med strålespids indstillet til spredning. Der vandes et passende murstykke indtil væggene spejler (må ikke sejle) og derefter bliver matte.

Forbehandling med kalkvand

Det tilrådes, efter forvandingen, at stryge eller sprøjte en gang kalkvand på muren før selve kalkningen skal finde sted. Kalkvand tjener som en naturlig grunder, samtidigt trækker den lidt ind i den fugtige puds. Forvandingen sikrer, at der kan sandkalkes vådt i vådt, hvorved sandkalken løber bedre sammen, uden stød og striber. Behandling med sandkalk skal udføres uden ophold til steder hvor skel naturligt ikke ses f.eks. en side ad gangen. Der kan afbrydes ved tagnedløb eller gesimsfremspring. Ved sandkalkning skal der røres konstant i spanden, da det sidste i spanden ellers vil blive for kraftigt. Ved afbrydelse eller efter endt brug, skal spanden lukkes med tætsluttende låg. Sandkalkning foretages 1 eller 2 gange, normalt med 1-3 dages mellemrum. Når fuld dækning er opnået fortsættes med efterfølgende behandlinger. Hvor sandkalk er brugt som slutbehandling afsluttes med kalkvand. Sandkalkning foretages med filtsesvamp eller med kalkkost. Efterfølgende behandlinger må ikke ske før den foregående behandling er optørret (hærdet), normalt efter ca. 1 dag.

Tidspunkt for udførelse

Bedste tidspunkt for arbejder med kalkbaserede produkter er forårseller efterårsmånederne, i hvilke den relative luftfugtighed vil ligge på 65-75%.